Akt Opieki Nad Miejscem Pamięci Narodowej - Pomnikiem „Ofiarom Golgoty Wschodu”

IMG_6370.JPG

Do ważnych wydarzeń, wpisanych na stałe w kalendarz uroczystości patriotycznych VII Liceum Ogólnokształcącego, należą rocznice upamiętniające drogi Polski do niepodległości.

17 września 2018 r. uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w obchodach 79. Rocznicy Agresji Sowieckiej na Polskę. Wydarzenie miało wyjątkowe znaczenie dla społeczności szkolnej, ponieważ tego dnia nastąpiło przekazanie „Aktu Opieki Nad Miejscem Pamięci Narodowej - Pomnikiem „Ofiarom Golgoty Wschodu” uczniom VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku. Licealiści zapewnili, że będą z wielką czcią i szacunkiem opiekować się tym niezwykłym miejscem. Zapewnili, że  powierzone zadanie jest dla nich zaszczytem. „ Akt Przekazania Opieki” podpisał Prezydent Miasta Gdańska, Prezes Związku Sybiraków, Dyrektor ZSO nr 7 i Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Naszego liceum.

Ważną chwilą w czasie uroczystości było wręczenie przez Prezesa Związku Sybiraków „Medalu za wieloletnie wspieranie działań związku i opiekę nad Pomnikiem „Golgota Wschodu” Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku.

Uroczystość była lekcją historii i patriotyzmu, uświadamiając, jak ważna jest pamięć o Tych, dzięki którym Polska odzyskała niepodległość.

Aktualności

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk