Historia współpracy – historia przyjaźni
VII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku - Średnia Szkoła w Egliszkach

2010 ROK

Stopniowo, w trakcie realizacji naszego projektu, poznawaliśmy się coraz bliżej.
W czerwcu 2010 r. ponownie odwiedziliśmy Egliszki – tym razem zamieszkaliśmy w szkole i korzystaliśmy ze szkolnej stołówki. Kolejna grupa młodzieży z VII LO zapoznała się z historią Litwy i Wilna oraz nawiązała przyjaźnie z młodzieżą z Egliszek. Wielkie wrażenie zrobił na nas cmentarz na Rossie – w tej niemal 250-letniej nekropolii odbyliśmy ciekawą lekcję historii, znajdując przy okazji niezwykłe epitafia, a po trudach zwiedzania odpoczywaliśmy w przepięknym kompleksie rekreacyjnym na wzgórzu Belmont.

Do Polski nie powróciliśmy sami – przywieźliśmy ze sobą grupę młodzieży i nauczycieli z Egliszek. Tym razem to my byliśmy gospodarzami, którzy starali się jak najlepiej zorganizować czas litewskim gościom. Wspólnie wędrowaliśmy po Gdańsku, piekliśmy chleb w Szymbarku, uczestniczyliśmy w plenerowych lekcjach historii - na zamku krzyżackim w Malborku, podczas zwiedzania wystawy „Drogi do wolności” czy rejsu na Westerplatte.

Gośćmi opiekowały się twórczynie projektu – p. Halina Pękalska, nauczyciel fizyki w VII LO i Czesława Górecka, pedagog szkolny, a także inni nauczyciele. Ksiądz Marian Kożyczkowski wraz z grupą naszej młodzieży przygotował dla gości noclegi w Domu Katechetycznym przy Kościele Podwyższenia Krzyża Św. w Gdańsku-Chełmie. Zwieńczeniem tych działań był Drużynowy Wielobój Sportowy dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Polskiej w Egliszkach oraz VII LO w Gdańsku – zorganizowany w środę 9 czerwca 2010 r. we współpracy z Pomorskim Oddziałem Stowarzyszenia „WSPÓLNOTA POLSKA”. Młodzież uczestniczyła w wyścigach sztafet pływackich na pływalni krytej przy ul. Chałubińskiego, w mini-turnieju siatkówki zakończonym meczem Polska – Litwa oraz w meczu koszykówki. Rywalizacja miała czysto rekreacyjny charakter - na życzenie gości drużyny na wszystkich etapach były mieszane nie tylko pod względem płci, ale też przynależności państwowej. Finałem zmagań wielobojowych było rozdanie pamiątkowych pucharów dla obu szkół oraz dyplomów i nagród rzeczowych dla młodych sportowców. Dokonali tego prezes Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia „WSPÓLNOTA POLSKA” p. Adam Hlebowicz, dyrektor VII LO w Gdańsku p. Barbara Kaczorowska oraz organizatorka wymiany młodzieży między zaprzyjaźnionymi szkołami p. Halina Pękalska. Wiele ciepłych słów i podziękowań usłyszeliśmy od opiekunek grupy litewskiej, a pan prezes Hlebowicz obiecał wspierać kolejne działania integrujące Polaków, którzy z przyczyn historycznych znaleźli się po dwóch stronach granicy.

Kolejnym punktem współpracy między VII Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku a Średnią Szkołą w Egliszkach w rejonie wileńskim był przyjazd do Gdańska 14- osobowej grupy nauczycieli wraz z dyrektorem, p. Zbigniewem Czechem 23 października br. Goście zwiedzali Gdańsk z przewodnikiem, oglądali zbiory zgromadzone w Muzeum Bursztynu, uczestniczyli także w koncercie w Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance słuchając przebojów zespołu The Beatles w wykonaniu orkiestry symfonicznej. Program pobytu nauczycieli z Egliszek obejmował także szkolenia – konsultanci z gdańskiego Centrum Edukacji Nauczycieli bezpłatnie przeprowadzili warsztaty na temat pracy z uczniem trudnym oraz zadań szkoły w aspekcie wielokulturowości. Po ukończeniu szkolenia prezes Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia „WSPÓLNOTA POLSKA” p. Adam Hlebowicz, i p. Mirosława Janowska, dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli wręczyli nauczycielom certyfikaty.

26 października 2010 r. grupa z Egliszek odwiedziła także VII LO. Goście zostali serdecznie przywitani przez dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7, p. Marcina Hintza, p. wicedyrektor Stefanię Lidzbarską oraz grono pedagogiczne VII LO, obejrzeli także wystawę zdjęć poświęconych współpracy między VII LO a środowiskami polonijnymi na Litwie i Białorusi.

W swobodnej rozmowie przy kawie nauczyciele z Litwy opowiadali o swoich doświadczeniach w pracy z uczniami, a także o różnicach w systemie oświaty obowiązującym w Polsce i na Litwie.

W ostatnim dniu swego pobytu w Gdańsku goście z Litwy spotkali się z Przewodniczącym Rady Miasta, p. Bogdanem Oleszkiem.

Zorganizowanie październikowego pobytu nauczycieli z Egliszek w Gdańsku było ostatnim działaniem ujętym w projekcie współpracy VII LO z Polonią na dawnych Kresach . Trwająca niemal dwa lata realizacja tego projektu wiele nas nauczyła. Nasi uczniowie zyskali bezcenną wiedzę na temat kulturowych i historycznych związków Polski i Litwy, odwiedzili miejsca, o których uczą się na lekcjach jęz. polskiego i historii. Zrozumieliśmy także, jak wielkie znaczenie mają polskie szkoły na Litwie – zapewniają mieszkającym tam Polakom utrzymanie kontaktu z Macierzą, uczą kolejne pokolenia polskiej mowy, literatury i historii – niekiedy zmagając się z różnymi utrudnieniami ze strony władz. Wkładają wiele wysiłku w swój rozwój i potrzebują naszego wsparcia – finansowego i moralnego. Odwiedzający nas młodzi Polacy z Litwy, początkowo niezbyt chętnie mówiący po polsku, po kilku dniach wyzbywali się wszelkich obaw i bez zahamowań komunikowali się w ojczystym języku. Słuchając ich śpiewnej mowy zaczynaliśmy rozumieć prawdziwy sens słów z wiersza W. Bełzy:

„NIE TYLKO KRAJ TEN, W KTÓRYM ŻYJECI, OJCZYZNĄ WASZĄ SIĘ ZOWIE. JEST JESZCZE DRUGA OJCZYZNA, CO W POLSKIEJ MIEŚCI SIĘ MOWIE”.

 

2009 ROK

Z inicjatywy naszej koleżanki, Haliny Pękalskiej oraz dzięki pomocy Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia "WSPÓLNOTA POLSKA" powstał projekt współpracy między VII Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku a Średnią Szkołą w Egliszkach w rejonie wileńskim. Projekt ten, zaplanowany jako Zadanie realizowane w ramach zlecenia przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, rozpoczął się w październiku 2009 r. wyjazdem młodzieży z naszego liceum do Egliszek.
Litewskie Egliszki to po polsku Jałówka, wieś położona około 20 km od Wilna. To tu na przełomie XIX i XX wieku wybudowano szkołę parafialną, która obecnie funkcjonuje jako szkoła realizująca wszystkie etapy kształcenia – od nauczania początkowego przez etap podstawowy i gimnazjalny do ponadgimnazjalnego, kończącego się egzaminem maturalnym. Językiem wykładowym jest język polski, a uczniowie zdają maturę po polsku i po litewsku.

Zostaliśmy niezwykle ciepło przyjęci przez młodzież i nauczycieli z Egliszek. Przełamaniu lodów posłużyły wspólne zabawy przy ognisku oraz rozgrywki sportowe. Nasza młodzież przekonała się, jak żyją ich rówieśnicy na Litwie – własny telefon komórkowy czy dostęp do Internetu dla większości z nich jest nieosiągalnym luksusem. Jednak mimo skromnych warunków materialnych młodzi Polacy chętnie się uczą i na egzaminach zewnętrznych często osiągają lepsze wyniki niż rdzenni Litwini.

 

2008 ROK

Nasza przygoda z Kresami rozpoczęła się w październiku 2008 r. – to wtedy po raz pierwszy pojechaliśmy na szkolną wycieczkę do Wilna . Zobaczyliśmy piękne miasto – miasto kościołów, wspaniałych, monumentalnych budowli, przestrzeń, w której GENIUS LOCI daje się odczuć na każdym kroku. Zachwyciła nas wielokulturowość Wilna - w Ostrej Bramie słychać modlitwy po polsku i po litewsku, wierni biją pokłony przed obrazem Maryi na sposób prawosławny, a obok księża celebrują msze według obrządku rzymskokatolickiego. Uczestnictwo we mszy św. odprawionej w Ostrej Bramie przez naszego księdza Mariana Kożyczkowskiego, było dla nas wielkim przeżyciem. Zwiedziliśmy wiele wspaniałych miejsc – m.in. cerkiew św. Ducha, kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu, Uniwersytet Wileński, Muzeum Karaimów w Trokach.
Wracaliśmy do Gdańska zauroczeni śpiewnością kresowej polszczyzny i gościnnością naszych gospodarzy. Wciąż brzmiało nam w uszach słowo "Macierz" oznaczające Ojczyznę – dla nas nieco staroświeckie i jakby zapomniane, a na Litwie wciąż żywe i wymawiane z wielkim szacunkiem przez mieszkających tam Polaków.
I tak narodził się pomysł naszej współpracy z polską szkołą w Egliszkach.

Tekst: Mariola Rautenberg

Projekty międzynarodowe

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk