Kalendarz spotkań z rodzicami

Termin Tematyka
13 września, środa Godz. 17.00
Spotkania z rodzicami uczniów klas I
Godz. 18.00
Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas II, III (informacja o maturach).
8 listopada, środa Godz. 17.00
Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II, III.
Godz. 18.00 - 19.00
Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów.
13 grudnia, środa Godz. 17.00
Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II, III.
Poinformowanie o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.
Godz. 18.00 - 19.00
Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów.
17 stycznia, środa

Godz. 17.00
Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II, III.
Poinformowanie o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

7 marca, środa Godz. 17.00

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas  III

Poinformowanie o przewidywanych końcowych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania rodziców uczniów klas III
oraz zapoznanie z procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego.

Godz. 18.00 - 19.00
Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów.
18 kwietnia, środa Godz. 17.00

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas III

Poinformowanie rodziców klas III o końcowych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
9 maja, środa Godz. 17.00
Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II.
Poinformowanie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.
Godz. 18.00 - 19.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów.

 

 

 

 

 

Rodzice

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk