Młodzieżowa Akademia Dyplomatyczna

LOGO MAD pop..jpg

 

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA DYPLOMATYCZNA

Kim jesteśmy?

Młodzieżowa Akademia Dyplomatyczna jest miejscem spotkań uczniów VII LO zainteresowanych polską polityką zagraniczną i lokujących swoje zawodowe plany w służbie publicznej od szczebla lokalnego po służbę dyplomatyczną.

Powstaliśmy  we wrześniu 2010 roku.

Rozwijamy zainteresowania historyczne i politologiczne:

-        poznajemy historię i współczesne uwarunkowania państw europejskich - sąsiadów Polski,

-        zdobywamy umiejętności analizy i bieżącego monitorowania zachodzących zmian

-        uczymy się  podejmowania refleksji historycznej i politologicznej w odniesieniu do relacji międzynarodowych

-        poznajemy historię i współczesność polskiej dyplomacji

-        podejmujemy refleksję nad stereotypami cywilizacyjnymi

-        zajmujemy się elementami protokołu dyplomatycznego.

Jak działamy?

Aktywnie  uczestniczymy w spotkaniach warsztatowych, panelach dyskusyjnych, debatach i wyjazdach studyjnych.

Nasze zajęcia mają charakter interdyscyplinarny; prowadzą je zaangażowani w projekt nauczyciele naszej szkoły oraz zaproszeni goście - politycy, dyplomaci, nauczyciele akademiccy, analitycy think-tanków oraz pracownicy służby publicznej. Pracujemy na terenie szkoły (spotykamy się raz w tygodniu) i poza nią.  

Jesteśmy organizatorami:

Warsztatów Akademickich COGITO ERGO SUM (we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Gdańsku), na które zapraszamy młodzież licealną z województwa pomorskiego. Do tej pory odbyły się cztery edycje:

I – POLITYKA HISTORYCZNA W EUROPIE

II – XXV LAT NIEPODLEGŁOŚCI. BEZPIECZEŃSTWO RZECZPOSPOLITEJ

III – NASZ „BLISKI WSCHÓD”: LITWA, BIAŁORUŚ, UKRAINA

IV – CHINY – PAŃSTWO ŚRODKA ŚWIATA?

Wyjazdów studyjno-warsztatowych do:

-        Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Białorusi, Republiki Litewskiej, Republiki Czeskiej

-        Warszawy

Odwiedzamy najważniejsze instytucje życia publicznego, spotykamy się z wykładowcami akademickimi, dyplomatami, politykami, ludźmi kultury.

Patronują nam:

Collegium Civitas w Warszawie oraz Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

 

Janusz Klemens

Młodzieżowa Akademia Dyplomatyczna

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council