Nauczyciele

Oni tworzyli i tworzą historię tej Szkoły:
j. polski Alina Bagińska
Stanisława Bełdowicz
Zofia Budrewicz
Małgorzata Byś
Grażyna Chrapczyńska
Eryka Dowlasz-Cierpisz
Aniela Drewek
Justyna Firmanty
Dorota Gałecka
Teresa Górzyńska-Frask
Alicja Jakubowska
Barbara Karczewska
Józef Kloc
Bronisława Kwiecińska
Waleria Lewandowska
Magdalena Łoposzko
Ewa Magnucka
Bogumiła Marszał
Janina Mazanowicz
Mariola Rautenberg
Elwira Rewińska
Teresa Sarnowska
Danuta Siemińska
Iwona Stankiewicz
Maria Szatkowska
Henryka Ugorowska
Marian Wiliński
Ewa Wójcicka
j. łaciński Maria Grubisz
Jan Gruchała
Alicja Kondratowicz
Maria Milkowska
j. angielski Aleksandra Barszcz
Wojciech Białkowski
Halina Borejko
Anita Horbat
Ewa Jackiewicz
Stefan Jura
Agnieszka Juźwiak
Tadeusz Kalinowski
Anna Krajewska
Pelagia Krzywosińska
Teresa Kubale
Leszek Kucewicz
Bożena Kunicka
Janusz Orzeszko
Hanna Rembowska
Agata Rymkiewicz
Krystyna Somogyi
Mieczysław Somogyi
Andrzej Szczepanek
Mirosława Sztramska
Beata Tubis
Jadwiga Wierzbicka
Danuta Włodarczyk
Robert Wroński
j. francuski Jadwiga Chudy
Małgorzata Florek
Bożena Jakimczuk
Joanna Jakubowska
Dorota Karpińska
Joanna Kazanowska-Krasowska
Barbara Sielakow
Bożena Szymula
Agata Weiher
j. niemiecki Anna Bałuta
Krystyna Budzyńska
Jadwiga Chudy
Celina Hupka
Brygida Kitta
Helena Łucejko
Ryszard Pszczółkowski
Krzysztof Remlinger
Kamila Szczepankiewicz
j. hiszpański Edyta Bartoś
Bożena Jakimczuk
Sandra Marrero-Miszker
j. rosyjski Helena Akartel
Regina Ciach
Mariusz Dąbrowski
Regina Gaura
Janina Gawlik
Barbara Grablewska
Alina Kondratowicz
Teresa Kubale
Kazimiera Maryńczak
Maria Mirkowska
Ewa Pietrzak
Halina Ręczmin
Janina Rudak
Halina Sieliwonik
Anna Sobolak
Anna Waśniewska
historia Monika Antkowiak
Marceli Baranowski
Janina Borusak
Marta Czaplewska
Dorota Grądzka
Alicja Hillar
Janusz Klemens
Zdzisława Kucińska
Tadeusz Matusiak
Wacława Mikos
Mariusz Paradecki
Janina Rabczuk
Krzysztof Szopiński
Iwona Trzcińska
wiedza o kulturze Bartłomiej Łyziński
Bogna Wosińska
wos Janusz Klemens
matematyka Elżbieta Bruska
Jolanta Gołuńska
Krystyna Herman
Alfreda Korendo
Kornelia Kossakowska
Maria Kowalska
Katarzyna Kujawska
Wanda Kuś
Jadwiga Lewandowska
Władysław Mokwa
Anna Płońska
Aleksander Sienkiewicz
Bolesław Śniegowski
Maria Wesołowska
Anna Winkler
geografia Ireneusz Adamczewski
Michalina Chrostowska
ks. Piotr Lewańczyk
Stefania Lidzbarska
Władysław Łubkowski
Barbara Mielnik
Krystyna Modzelewska
Krystyna Modzelewska
Krystyna Perycz
Natalia Siewruk
Katarzyna Wałdoch
biologia Iwona Koch
Stanisława Kryszewska
Maciej Marlewski
Anna Pastor
Hanna Rakowska-Kapitan
Kazimierz Ślisz
fizyka Joanna Babczyńska
Zofia Dymow
Witold Górski
Grażyna Humięcka
Stefan Jaśkiewicz
Barbara Kaczorowska
Aleksander Kamiński
Małgorzata Koprowska
Marta Kwiecińska
Bogdan Lange
Leszek Liziński
Dariusz Maziarka
Janusz Mińko
Bożena Monik
Halina Pękalska
Jan Sokołowski
Janusz Szwankowski
Bolesław Śniegowski
Katarzyna Wyspiańska
Leonard Zajączkowski
Aleksander Zimierski
fizyka i astronomia Przemysław Połończyk
chemia Danuta Kazimierczak
Genowefa Krefta
Liliana Kubiak
Teresa Kutyna
Teresa Ławniczak
Ewa Przychodzień
Teresa Rekowska
Romuald Rostecki
Halina Sobiecka
Józef Supera
Alicja Szabuniewicz
Aleksandra Szymańska
Irena Wosińska
Zofia Zygmunt
Janina Żemojtel
wych. techniczne Zdzisław Chyliński
Janusz Daszuta
Czesława Górecka
Eugeniusz Grzywacz
Celina Regosz
Artur Sikorski
Urszula Suska
Jerzy Szaciłło
Tomasz Wawrzyniak
Ryszard Wikliński
Podstawy przedsiębiorczości Małgorzata Ostaszewska-Adamczak
Katarzyna Wałdoch
informatyka Wojciech Gradecki
Aleksander Leszczyński
Zbigniew Radecki
Romuald Rostecki
Grażyna Socha
Marek Warecki
Lubica Ząbkiewicz
wych. plastyczne Krystyna Płotkowiak
Jerzy Samp
Aleksander Sienkiewicz
Artur Sikorski
wych. muzyczne Jadwiga Tokarz
Bogna Wosińska
Przysposobienie obronne

Wicenty Balcewicz
Stanisława Bełdowicz
Włodzimierz Janicki
Zenon Kozłowski
Marian Kujawa
Paweł Olejnicki
Odon Olszewski
Julian Piechocki
Jan Skowroń
Lucjan Stanisławski
Mirosław Tomaszewski
Krzysztof Tomczak
Marek Warecki
Mariusz Wesołowski

wych. fizyczne Ziemowit Andrukowicz
Jerzy Dylewicz
Krystyna Jarosz
Wojciech Kacprzycki
Dorota Kamińska
Jarosław Kovaćs
Wacław Książek
Halina Miadełko
Witold Mosiądz
Adam Muller
Tomasz Osik
Iwona Papińska
Mieczysława Piotrowska
Bogdan Wolf
Edyta Wróbel
Artur Zbylicki
Andrzej Zdziech
religia Grzegorz Bączkiewicz
Dominik Cichy
Dariusz Cieniewicz
Teresa Górzyńska-Frask
Marek Kapusta
Daniel Knapiński
ks. Zbigniew Kordowski
Marian Kożyczkowski
Tadeusz Panasiak
Marek Parusiński
Stanisław Samonowicz
Andrzej Siedlecki
Krzysztof Spławiński
Dariusz Wałdoch
Tadeusz Żychowicz
bibliotekarz Danuta Domańska
Izabela Dułak
Alicja Jakubowska
Halina Kazimierowicz
Bogumiła Marszał
Elżbieta Sobiborowicz
Wanda Świderska
Henryka Ugorowska
Irena Wałdoch
Mieczysława Żuromska
pedagog Czesława Górecka
Psycholog Karina Pomykała
doradca zawodowy Anita Fabrycka
sekretariat Alina Kozakiewicz
Bronisława Mossakowska
Krystyna Moszyńska

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk