OFERTA EDUKACYJNA 2018/2019

 NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W GDAŃSKU

 

Klasa IA
MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA

 • Profil matematyczno-geograficzny umożliwi uczniom realizację programu rozszerzonego z:
  • matematyki (5–8–6)
  • geografii (1–5–4)
  • języka angielskiego (3–6–6).
 • Nauka drugiego języka obcego prowadzona będzie wg stopnia zaawansowania:
  • język niemiecki (2–2–2) lub język hiszpański (2-2-2).
 • Przedmioty punktowane ze świadectwa gimnazjalnego: język polski,
  matematyka, geografia, język angielski.
 • Klasa pod patronatem Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
 • Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach takich jak: ekonomia, zarządzanie i marketing, finanse i rachunkowość, bankowość, matematyka, geografia, geodezja, geologia, oceanografia, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja, przyroda, kierunki politechniczne.

Klasa IB
PRAWNO-DYPLOMATYCZNA

 • Profil klasy umożliwi uczniom realizację programu rozszerzonego z:
  • języka polskiego (5–8–7)
  • historii (2–5–3)
  • wiedzy o społeczeństwie (1–3–3)
  • geografii (1–4–4)
 • Nauka języków obcych prowadzona będzie wg stopnia zaawansowania:
  • język angielski (3–3–3)
  • język niemiecki (2–2–2) lub język rosyjski (2-2-2).
 • Przedmioty punktowane ze świadectwa gimnazjalnego: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie.
 • Klasa pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku.
 • Realizacja autorskiego programu zajęć pozalekcyjnych Młodzieżowej Akademii Dyplomatycznej we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Gdańsku.
 • Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach takich jak: prawo, administracja, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, filologia polska
  i języków obcych, europeistyka, kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe, pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia.

 

Klasa IC
HUMANISTYCZNO-LINGWISTYCZNA

 • Profil humanistyczny umożliwi uczniom realizację programu rozszerzonego z:
 • języka polskiego (5–8–7)
 • język angielski (3-6-6)
 • historia (2–5–3)
 • biologii (1–4–4).
 • Nauka drugiego języka obcych prowadzona będzie wg stopnia zaawansowania:
  • język niemiecki (2–2–2) lub język hiszpański (2–2–2).
 • Przedmioty punktowane ze świadectwa gimnazjalnego: język polski,
  matematyka, język angielski, historia.
 • Współpraca z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.
 • Realizacja międzynarodowego programu Erasmus+ „Our Democratic Europe”.
 • Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach takich jak pedagogika, psychologia, socjologia, logopedia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, filologia polska, europeistyka, kulturoznawstwo, administracja, stosunki międzynarodowe, praca socjalna, filozofia, archeologia, etnologia, historia, biologia.

Klasa ID
BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

 • Profil biologiczno - chemiczny umożliwi uczniom realizację programu rozszerzonego z:
 • biologii (2-5-4)
 • chemii (1-5-4)
 • języka angielskiego (3-6-6).
 • Nauka drugiego języka obcego prowadzona będzie wg stopnia zaawansowania:
  • język niemiecki (2-2-2) lub język hiszpański (2-2-2).
 • Klasa pod patronatem Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
 • Przedmioty punktowane ze świadectwa gimnazjalnego: język polski,
  matematyka, biologia i chemia.
 • Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach medycznych
  i przyrodniczych m. in.: medycynie, stomatologii, farmacji, ratownictwie medycznym, biotechnologii, bioinformatyki, fizjoterapii, kosmetologii, dietetyki, analityki, weterynarii, ochronie środowiska, psychologii, wychowaniu fizycznym.

 

Klasa IE
MEDIALNO-LINGWISTYCZNA

 • Profil medialno-lingwistyczny umożliwi uczniom realizację programu rozszerzonego z:
  • języka polskiego (5–9–7)
  • wiedzy o społeczeństwie (1–3–3)
  • języka angielskiego (3–6–6)
 • Nauka drugiego języka obcego prowadzona będzie wg stopnia zaawansowania:
 • język niemiecki (2–2–2) lub język hiszpański (2–2–2).
 • Planowana współpraca z Wydziałem Filologicznym UG (Katedra Dziennikarstwa
  i Komunikacji Społecznej oraz Wiedzy o Filmie i Kulturze Medialnej)
 • Przedmioty punktowane ze świadectwa gimnazjalnego: język polski,
  matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie.
 • Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach takich jak: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, marketing, reklama i nowe media, zarządzanie kulturą
  i mediami, mediaworking (marketing internetowy),  filologia polska, filologia angielska, historia, socjologia, kierunki związane z tetrem i filmem, aktorstwo, grafika komputerowy.

 

Klasa IF
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNA

 • Profil ekonomiczno-administracyjny umożliwi uczniom realizację programu rozszerzonego z:
  • matematyki (5–8–6)
  • geografii (1–5–4)
  • wiedzy o społeczeństwie (1–3–3).
 • Nauka drugiego języka obcego prowadzona będzie wg stopnia zaawansowania:
  • język niemiecki (2–2–2) lub język rosyjski (2–2–2).
 • Klasa pod patronatem Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
 • Przedmioty punktowane ze świadectwa gimnazjalnego: język polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.
 • Klasa pod patronatem Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
 • Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach takich jak: ekonomia, zarządzanie i marketing, finanse i rachunkowość, bankowość, gospodarka
  i administracja publiczna, turystyka i rekreacja, logistyka, matematyka, geografia, geodezja.

 

Opis Pobierz
Nasze Atuty 2018/2019 Nasze Atuty 2018/2019
Klasa matematyczno-geograficzna Klasa matematyczno-geograficzna
Klasa prawno-dyplomatyczna Klasa prawno-dyplomatyczna
Klasa humanistyczno-lingwistyczna Klasa humanistyczno-lingwistyczna
Klasa biologiczno-chemiczna Klasa biologiczno-chemiczna
Klasa medialno-ligwistyczna Klasa medialno-ligwistyczna
Klasa ekonomiczno-administracyjna Klasa ekonomiczno-administracyjna

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk