Patronat naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej nad klasami o profilu matematyczno-geograficznym

9.JPG

W ramach realizacji projektu strony będą działać na rzecz najwyższej jakości edukacji, której celem jest przygotowanie uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku do kontynuacji kształcenia na Politechnice Gdańskiej. Młodzież będzie uczestniczyć m. in. w wykładach otwartych, ćwiczeniach, imprezach edukacyjnych i zajęciach kół naukowych, prowadzonych przez nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej.

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej zobowiązał się do:  

W ramach współpracy młodzież VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku będzie mogła m. in

Współpraca z Wydziałem Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej odbywać się będzie m.in. w zakresie:

  1. Współtworzenia, doradztwa, opiniowania lub ewaluacji programów edukacyjnych, innowacji i eksperymentów wdrażanych w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Gdańsku.
  2. Konsultowania z Politechniką Gdańską wdrażanych w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Gdańsku. programów nauczania matematyki, przedmiotów uzupełniających oraz innowacji pedagogicznych.
  3. Organizowania wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych oraz współpracy z uczniami i nauczycielami VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku.
  4. Umożliwienia uczniom VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku łączenia nauki w szkole z uczestniczeniem w wybranych zajęciach przewidywanych tokiem studiów.
  5. Otrzymywania bieżącej informacji o warunkach nauki na Politechnice Gdańskiej.

Na mocy podpisanego porozumienia, między VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Gdańsku a Wydziałem Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, w realizacji ww. projektu uczestniczyć będą uczniowie klas o profilu matematyczno-geograficznym.

 

 

Patronaty

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk