Projekt historyczny ze szkołą partnerską Clemens-Bretano-Europaschule w Lollar w Niemczech pt.: „Solidarität in Polen und Deutschland – der Weg ins gemeinsame Europa” – „Solidarność w Polsce i Niemczech – droga do wspólnej Europy”

 

Październik 2015 r. – Październik 2016 r.

Młodzież z Polski i Niemiec aktywnie współpracowała nad realizacją projektu Solidarność w Polsce i Niemczech – droga do wspólnej Europy”i wspólnie spędzała czas.  Uczniowie ze szkoły Clemens-Bretano-Europaschule w Lollar  odbyli wizytę w Gdańsku, a z VII Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w dwóch wyjazdach studyjnych do Lollar. Poszerzyli wiedzę historyczną podczas wielu warsztatów, spotkań z naocznymi świadkami wydarzeń, wizyt w muzeach, galeriach i pracy własnej. 

Młodzież dowiedziała się, że droga do wolności była długa i trudna, zakończyła się jednak zwycięstwem,  a współczesny kształt naszego kontynentu to zasługa zarówno pol­skiej „Solidarności”, jak i upadku muru berlińskiego. Projekt przyczynił się także do rozbudzenia zainteresowania uczniów wspólną historią Niemiec i Polski, rozpowszechniania idei solidarności, kształtowania postaw tolerancji, a poprzez kontekst historyczny pozwoli im lepiej zrozumieć zmiany zachodzące we współczesnym świecie.

Wymiana doświadczeń w procesie uczenia się, szukanie wspólnych rozwiązań, zdobycie umiejętności selekcji informacji, pozyskiwania wiadomości z różnych źródeł, oceny zjawisk historycznych, znajdowanie kompromisów, nawiązanie przyjaźni z uczniami ze szkoły partnerskie, poznanie nowych tradycji, kultury i mentalności – to wszystko świadczy o sukcesie projektu.

Wioletta Piskała, Anna Bałuta

koordynatorki projektu

 

więcej informacji w aktualnościach

 

Projekty międzynarodowe

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk