Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen oraz wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje Prezes Rady Ministrów jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

 Stypendystami Prezesa Rady Ministrów zostali uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku:

 

Martyna Ludkowska

2018/2019

Ewelina Biernaś

2017/2018

Ewelina Biernaś

2016/2017

Ksawery Hajdamowicz

2015/2016

Damian Gleska

2014/2015

Damian Gleska

2013/2014

Karolina Jakubowska

2012/2013

Karolina Jakubowska

2011/2012

Sara Hajdamowicz

2010/2011

O szkole

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk