Szkolny Doradca Zawodowy

Szkolny Doradca Zawodowy p. Anita Fabrycka

W VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Gdańsku będą realizowane zajęcia poradnictwa zawodowego, których celem będzie pomoc uczniom klas pierwszych, drugich i trzecich w we właściwym zaplanowaniu dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej oraz wybór zawodu zgodny z możliwościami i zainteresowaniami. Zajęcia poradnictwa zawodowego będą realizowane warsztatowo podczas godzin do dyspozycji wychowawcy (pięć spotkań w roku szkolnym dla każdej klasy trzeciej, po dwa spotkania w semestrze dla każdej klasy pierwszej i drugiej).

Podczas warsztatów uczniowie będą określać swoje predyspozycje zawodowe oraz zainteresowania naukowe, artystyczne i sportowe. Poznają trendy na rynku pracy, uzyskają informacje o atrakcyjnych zawodach, potrzebnych na lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy.

Zdobędą wiedzę na temat:

  • oferty edukacyjnej szkół wyższych i policealnych w Trójmieście i w kraju,
  • poznają zasady rekrutacji, kierunki kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem nowości i kierunków innowacyjnych,
  • poznają ranking kierunków studiów, związany z zapotrzebowaniem rynku pracy,
  • zdobędą wiedzę o możliwościach studiowania i pracy za granicą oraz programach wsparcia dla młodzieży w zakresie zdobywania kwalifikacji zawodowych,
  • zdobędą informacje o wsparciu młodych ludzi, wchodzących na rynek pracy, poszukujących pierwszej pracy lub chcących założyć własną firmę.

Możliwości edukacyjne trójmiejskich uczelni poznają dzięki udziałowi w Salonie Maturzystów, natomiast prognozy rynku pracy poznają podczas wyjść na Targi Edukacji i Targi Pracy.

Zajęcia poradnictwa zawodowego będą realizowane we współpracy z Młodzieżowym Biurem Pracy, Powiatowym i Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Będą również uwzględniały promocję kształcenia technicznego, szczególnie na uczelniach technicznych i politechnikach.

mgr Anita Fabrycka

środa 12.50 – 14.30
czwartek 12.50 – 14.30

mgr Anita Fabrycka
Szkolny Doradca Zawodowy

Praca szkoły

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk