Wizja szkoły

Jesteśmy liceum stwarzającym uczniom warunki harmonijnego rozwoju oraz przygotowującym ich do sprostania wymogom współczesnej rzeczywistości. Naszym uczniom oferujemy:

  • wspomaganie w osiąganiu indywidualnych celów dydaktycznych i spełnianiu aspiracji życiowych,
  • zdobycie wykształcenia na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na studiach wyższych i w szkołach pomaturalnych,
  • opanowanie dwóch języków obcych,
  • dostęp do światowych zasobów informacji, dzięki możliwości korzystania z Internetu.

Nasz absolwent to człowiek:

  • wszechstronnie wykształcony i radzący sobie w trudnych stacjach,
  • przygotowany do świadomego wyboru zawodu i współdziałający w zespole,
  • rozwiązujący problemy metodami akceptowanymi społecznie,
  • aktywny i pomocny, twórczy, asertywny, odpowiedzialny i przedsiębiorczy.

O szkole

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk