Wpływ osiągnięć technicznych XXI wieku na rozwój i kondycję zdrowotną młodzieży

 

W czasie trwania konkursu Aktywna Szkoła – Aktywny Uczeń wychowawcy klas przeprowadzili w klasach pogadanki na temat ,,Wpływ osiągnięć technicznych XXI wieku na rozwój i kondycję zdrowotną młodzieży”, których celem było przedstawienie uczniom zagrożeń wynikających z korzystania z technologicznych osiągnięć.

Według relacji wychowawców klas, uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, uznając ich temat za interesujący. Uświadomili sobie, że w XXI wieku ludzie żyją pod ogromną presją wynikającą z pośpiechu oraz olbrzymiej ilości informacji, które wymagają od nich szybkich zmian adaptacyjnych. Ma to wpływ na działanie układu nerwowego człowieka – jest czynnikiem stresogennym. Również tzw. multitasking (wielozadaniowość, np. równoczesne serfowanie w sieci, słuchanie muzyki i odrabianie lekcji) wpływa negatywnie na pracę umysłu. Dodatkowym czynnikiem zakłócającym równowagę psychofizyczną jest ograniczenie aktywności fizycznej (hipokinezja).

Niektórzy wychowawcy scenariusz warsztatów oparli na tekście publicystycznym na temat tego, jak bardzo zmieniła się postawa i sylwetka dzisiejszego człowieka z powodu długotrwałego siedzenia i pracy przy komputerze, ale także na skutek uzależnienia od komórki czy tabletu. Autor porównał stan kręgosłupa, ciała, sylwetki oraz budowy kończyn do tego, który był charakterystyczny dla dzieci zatrudnionych
w fabrykach w XIX-wiecznej Anglii. W artykule autor przedstawił typy sylwetek, które wykształca w sobie współczesny młody człowiek i nazwał je.

Realizatorzy warsztatów zauważyli, iż uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, a ich zaangażowanie często miało charakter emocjonalny. Podczas zajęć wywiązała się dyskusja na temat tego, jak można zmienić obecną sytuację. Oto pomysły uczniów wygenerowane podczas ,,burzy mózgów’’:

  • zamiast siedzieć wciąż przy komputerach, należy zacząć uprawiać sport lub zająć się czymś, co nie wymaga używania nowoczesnych gadżetów;

  • częściej spotykać się w weekendy z przyjaciółmi;

  • zwracać uwagę (w tym sobie nawzajem) na to, jak siedzimy, starać się dbać o postawę;

  • pamiętać, że gadżet ma nam pomagać, a nie od siebie uzależniać;

  • więcej z sobą rozmawiać w tzw. ,,realu’’, a nie tylko za pośrednictwem portali.

Podczas zajęć zwrócono też uwagę na inne zagrożenia:

  • cyberprzemoc,

  • uzależnienie,

  • stratę czasu,

  • zanik więzi międzyludzkich,

  • sztuczność więzi nawiązywanych i utrzymywanych tylko za pomocą Internetu.

Podsumowując podkreślić należy, iż temat okazał się dla uczniów bardzo ważny
ze względu fakt, iż był im dobrze znany i bezpośrednio ich dotyczył oraz na możliwość podjęcia dyskusji w gronie rówieśników.

 

 

 

Tekst na podstawie relacji wychowawców klas przygotowała: Karina Pomykała

Archiwum 2014/2015

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk