Wpływ siedzącego trybu życia na zdrowie i kondycję młodego człowieka

IMG_4164.JPG

Spotkanie z rodzicami uczniów

 

W ramach realizacji zadania konkursu Aktywna Szkoła – Aktywny Uczeńna spotkanie
z rodzicami zaproszona została pani Aleksandra Niedzielska dr nauk o kulturze fizycznej, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, zastępca dyrektora Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku. Pani Niedzielska jest pracownikiem merytorycznym programu
6,10,14 dla Zdrowia Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego – pierwszego w Polsce kompleksowego programu przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym u dzieci. Jest również koordynatorem europejskiego projektu HEPS (Healthy Eating and Physical ACTIVITY in Schools) – Zdrowe Żywienie i Aktywność Fizyczna w Szkole oraz współautorką publikacji naukowych z zakresu rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci i młodzieży oraz profilaktyki i promocji zdrowia.

Swój wykład pani Niedzielska rozpoczęła od przedstawienia definicji zdrowia podaną przez Światową Organizację Zdrowia, która mówi, zdrowie jest stanem pełnego, dobrego samopoczucia/dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a jednostki lub grupy muszą mieć możliwość określania i realizowania swoich dążeń, zaspokajania potrzeb, a także zmiany środowiska bądź radzenia sobie z nim. Dlatego zdrowie jest postrzegane, jako zasób życiowy, a nie cel życia.

Zdrowie jest pojęciem pozytywnym, obejmującym zasoby osobiste i społeczne oraz możliwości fizyczne, a nie tylko brakiem obiektywnie istniejącej choroby, czy niepełnosprawności.

Następnie przedstawione zostały rodzicom dane dotyczące potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży związanych z aktywnością fizyczną, które zostały skonfrontowane
z rzeczywistymi wynikami badań dotyczącymi czasu poświęcanego przez dzieci i młodzież na aktywność fizyczną. Według pani Niedzielskiej czas poświęcony na aktywność fizyczną powinien być czasem zajętym. Oznacza to, że zadaniem rodziców jest takie zaplanowanie spędzania wolnego czasu przez dzieci, by mogły one podejmować różnego rodzaju aktywności fizyczne – gry zespołowe, jazdę na rowerze lub rolach, pływanie, spacery, bieganie.

Na zakończenie wykładu przedstawione zostały wyniki badań dotyczące wpływu braku podejmowania aktywności fizycznej na stan zdrowia człowieka. Rodzice dowiedzieli się, iż niski poziom aktywności fizycznej jest jedną z pięciu najczęstszych przyczyn zgonów
na świecie.

Niewątpliwie temat przedstawiony przez zaproszonego gościa był bardzo ważny
z punktu widzenia potrzeb rozwojowych młodzieży w aspekcie aktywności fizycznej. Skłaniał do refleksji na temat organizacji czasu wolnego dla całej rodziny, mimo trudności związanych z brakiem czasu i ogromem codziennych obowiązków.

 

 

 

Tekst: Karina Pomykała

Archiwum 2014/2015

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk