Współpraca z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku

OiL LOGO.jpg

W roku szkolnym 2016/2017 VII Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło współpracę z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku. W klasach biologiczno-chemicznych odbywają się cykliczne spotkania z lekarzami, które mają charakter interdyscyplinarny, gdyż obejmują nie tylko wiedzę z zakresu medycyny, ale także biologii, biofizyki, chemii, psychologii. Każdy wykład poświęcony jest innej dziedzinie wiedzy medycznej i prowadzony jest przez praktykujących lekarzy oraz pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Poprzez oryginalną formę zajęć – wykłady połączone z dyskusją i pytaniami, uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań związanych z medycyną. Do tej pory odbyły się m.in. następujące wykłady: „Techniki stosowane w medycynie” – dr n. med. Łukasz Szmygel), „Higiena jamy ustnej” – lek. stom. Agnieszka Gwiazdowska, „Poznaj pracę lekarza” – lek. med. Adam Sobieraj, „Słodko – gorzka cukrzyca” – dr n. med. Łukasz Szmygel.

 

 

Patronaty

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk