Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Gdańsku

11.JPG

 

Celem działalności Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gdańsku jest przybliżenie polityki zagranicznej oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych, samorządem i organizacjami pozarządowymi. Cel ten realizowany jest między innymi poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w kwestiach dotyczących UE oraz polskiej polityki zagranicznej.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku (RODM) współpracuje szczególnie z Młodzieżową Akademią Dyplomatyczną w VII Liceum Ogólnokształcącym w organizacji Warsztatów Akademickich „Cogito Ergo Sum”. Pracownicy ośrodka udostępniają także materiały, opracowania i publikacje o tematyce związanej z polską polityką zagraniczną, a konsultanci udzielają informacji na tematy związane z polską polityką zagraniczną, w tym dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej oraz członkostwa Polski w UE. Prowadzą także w VII Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku zajęcia edukacyjne dla młodzieży w zakresie ww. tematyki, a spotkania z gośćmi RODM-u odbywają się w językach obcych (np. w języku angielskim, języku niemieckim).

Zorganizowane działania odznaczają się wysoką jakością i profesjonalizmem.

 

Patronaty

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk