Wykład profesora Nikołaja Pietrowa

k.1.jpg

 

2 października 2014 r. w sali Wielkiej Wety Ratusza Głównego Miasta Gdańska odbyła się piąta edycja cyklu Gdańskich Rozmów o Polsce i Rosji. Z wielką uwagą wysłuchaliśmy wykładu profesora Nikołaja Pietrowa z Wyższej Szkole Ekonomicznej w Moskwie pt. Rosja: imperium czy państwo narodowe? Profesor w latach 1990–1995 był doradcą rosyjskiego parlamentu, rządu i administracji prezydenta. Jest autorem licznych publikacji poświęconych m.in.: analizie systemu politycznego Rosji, transformacji, społeczno-gospodarczemu i politycznemu rozwojowi regionów Rosji, demokratyzacji, federalizmowi i wyborom. Współautor książki „Rosja w 2020 roku: scenariusze dla przyszłości”.

Zajęcia prowadzone przez profesora Nikołaja Pietrowa dały nam możliwość poznania przyczyn imperialnego postrzegania własnego kraju przez Rosjan, poparcia udzielonego elitom władzy. Silne państwo jako przejaw tęsknot rosyjskiego, postsowieckiego społeczeństwa wyrażona w uzależnienia surowcowego większej części Europy, prowadzeniu polityki zaborczej wobec Gruzji i Ukrainy. Wykład niezwykle wartościowy, pozwalający mieć nadzieję, że niezależny głos elit intelektualnych znajdzie zrozumienie i akceptację wśród kierujących polityką Kremla.

 

 

Tekst i zdjęcia: Janusz Klemens

Archiwum 2014/2015

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk