Wymiana młodzieży między Społeczna Szkoła Polska im. Tadeusza Reytana w Baranowiczacha VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Gdańsku

Projekt został zainicjowany w listopadzie 2015 roku przyjazdem do Gdańska trzydziestoosobowej grupy uczniów ze Społecznej Szkoły Polskiej im. Tadeusza Reytana w Baranowiczach. Młodzi Polacy, mieszkający na Białorusi podczas weekendów uczą się w niej języka polskiego, historii Polski, geografii Polski oraz wiedzy o społeczeństwie. Pozostałe przedmioty (od poniedziałku do piątku) realizują podczas zajęć w szkołach białoruskich w języku rosyjskim. Młodzież zdaje egzamin dojrzałości zarówno w szkole białoruskiej, jak również polski egzamin maturalny, która uprawnia do studiowania na polskich uczelniach wyższych. Przyjazd młodzieży do Gdańska jest dla nich okazją do doskonalenia posługiwania się językiem polskim, jak również przyjrzenia się Polsce i polskiej młodzieży z bliska. Dla naszej młodzieży, to możliwość poznania Polaków z Kresów, wspólne doświadczanie elementów odmienności kulturowej i budowanie więzów przyjaźni, jak również odkrywanie podczas rewizyty na Białorusi wspólnego dziedzictwa historycznego Rzeczpospolitej Obojga Narodów – Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Środki finansowe na realizację Projektu zapewniła Kancelaria Prezydenta Miasta Gdańska.

I Edycja– rok szkolny 2015/2016

 Baranowicze w Gdańsku, 7–14 listopada 2015 r.

W czasie pobytu nasi goście odwiedzili VII Liceum Ogólnokształcące,poznali historię szkoły, uczestniczyli w wybranych lekcjach przygotowanych przez nauczycieli (m.in. matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie), a także rozegrali mecz piłki siatkowej. Szczególnym przeżyciem był dla młodzieży udział w akademii z okazji Święta Niepodległości Polski w VII LO.

W czasie pobytu w Gdańskimłodzież zwiedziłaStare Miasto,a podczas zajęć w Muzeum Archeologicznym „Błękitny Baranek” poznałajego historię. Uczestniczyła też w gdańskiej Paradzie Niepodległości, zwiedziłaWesterplattei gdyński Skwer Kościuszki. Niezapomnianym przeżyciem była dwukrotna wizyta w rodzinach uczniów VII LO. Nasi goście spotkali się również z przedstawicielami władz miasta – przewodniczącym Rady Miasta Gdańska Bogdanem Oleszkiem  oraz prezydentem Miasta Gdańska Pawłem Adamowiczem.

 Gdańsk w Baranowiczach, 21–27 kwietnia 2016 r.

Dla uczniów VII LO była to pierwsza podróż na Białoruś. Droga do Baranowicz wiodła przez Jedwabne i Tykocin – miasta hetmana Stefana Czarnieckiego. W Baranowiczachspotkaliśmy się z naszymi rówieśnikami,poznaliśmy Szkołę, uczestniczyliśmy w zajęciach integracyjnych. Zwiedziliśmy niektóre obiekty zabytkowe Starego Miasta w stolicy Białorusi – Mińsku: siedzibę Prezydenta, pobliską cerkiew, „Czerwony Kościół”, w którym uczestniczyliśmy w odprawianej po polsku mszy świętej.

Byliśmytakże w Kuropatach – miejscu masowych zbrodni dokonywanych w latach 1937–1941 przez NKWD na obywatelach sowieckich – Białorusinach, Rosjanach i Polakach. W Domu Polskim uczestniczyliśmy w uroczystejakademii z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791.

W kolejnych dniachodbyliśmy podróż do Nieświeża – rodowej siedziby Radziwiłłów. Odwiedziliśmy kryptę grobową w pobliskim kościele, zwiedziliśmy pałacowe wnętrza.Najbardziej patriotycznym akcentem tego dnia było zwiedzanie kaplicy grobowej Tadeusza Reytanai zabudowań dworskich, należących dawniej do rodziny Reytanów. Niezapomniane wrażenie wywołała podróż szlakiem Adama Mickiewicza: Zaosie – miejsce jego urodzenia, Jezioro Świteź, gdzie przeczytaliśmy fragmenty „Świtezianki”, Nowogródek – z dworkiem Rodziców Wieszcza oraz Farą, w której był ochrzczony. Odwiedziliśmy także Muzeum Historyczne i Zamek Mendoga. Udaliśmy się również do Surkont – miejsca śmierci kilkudziesięciu żołnierzy AK zgładzonych przez Wojska Wewnętrzne NKWD w lipcu i sierpniu 1944 roku. Wieczorami odbywaliśmy rozmowy, dzieliliśmy się wrażeniami,był też czas na wspólną zabawę. W drodze powrotnej do Gdańskaodwiedziliśmy Grodno, a w nim – Muzeum Elizy Orzeszkowej, Farę, Stary i Nowy Zamek.

 II EDYCJA – rok szkolny 2016/2017

 Baranowicze w Gdańsku,  6–12 listopada 2016 r.

6 listopada 2016 r. rozpoczął się trzeci etap naszej wymiany młodzieży. Gościliśmy, jak poprzednio, 30-osobową grupę młodzieży z Baranowicz wraz zPanią Dyrektor i nauczycielkami ze Społecznej Szkoły Polskiej.Program wizyty był bardzo zbliżony do poprzedniej edycji. Ponadto młodzieżzwiedziła Zamek Krzyżackie w Malborku, odbyła rejs statkiem na Westerplatte oraz uczestniczyła w spektaklu„Chłopi” w Teatrze Muzycznym w Gdyni,który połączony był ze spotkaniem z aktorami – odtwórcami głównych ról.

 Gdańsk w Baranowiczach,  26 kwietnia–3 maja 2017 r.

W programie wyjazdu podobnie, jak w poprzednim roku,znalazły się wizyta
w Społecznej Szkole Polskiej oraz spotkania z młodzieżą i ich rodzinami, zwiedzanie miejsc bliskich sercu każdego Polaka związanych z Adamem Mickiewiczem, Tadeuszem Reytanem, zabytkami kultury materialnej i miejscami martyrologii. Ponadto młodzież zwiedziła dom Czesława Niemena (Wydrzyckiego) w Starych Wasiliszkach oraz była na grobie Maryli Wereszczakówny (pierwszej miłości Wieszcza) w Bieniakoniach. 

W tej edycji podróż rozszerzyliśmy o wizytę studyjną na Litwie. Odwiedziliśmy Zułów – miejsce urodzenia marszałka Józefa Piłsudskiego, Jaszuny, Ponaryoraz liczne zabytki Wilna, w tym Cmentarz na Rossie. Uczestniczyliśmy w spotkaniu na terenie Ambasady RP w Wilnie, wzięliśmy również udział w uroczystości z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 

Janusz Klemens

koordynator projektu

 

więcej informacji w aktualnościach

 

Projekty międzynarodowe

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk