XI Warsztaty Akademickie Cogito Ergo Sum Drogi do Niepodległej. Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku

p01.jpg

19 listopada 2018 r. w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej już po raz jedenasty odbyły się Warsztaty Akademickie Cogito Ergo Sum. Organizatorami wydarzenia byli: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku, VII LO w Gdańsku, Młodzieżowa Akademia Dyplomatyczna (działająca przy VII LO), Fundacja Promocji Solidarności, a współorganizatorami – Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Archiwum Państwowe w Gdańsku oraz Fundacja Archiwum Filmowe. Na spotkanie przybyło 130 uczniów z pięciu gdańskich liceów ogólnokształcących – I LO, XV LO, XIX LO, Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego LINGWISTA oraz VII LO.

Po wysłuchaniu dwóch wykładów: prof. dr. hab. Eugeniusza Cezarego Króla: Geneza powstania II Wolnego Miasta Gdańska i zasady jego funkcjonowania w świetle prawa międzynarodowego oraz dr. Jana Daniluka: Polska obecność w Wolnym Mieście Gdańsku, opisujących konteksty międzynarodowe powstania Wolnego Miasta Gdańska, jak również opisujących prawa mieszkających w nim Polaków, uczestnicy zostali podzieleni na sześć grup warsztatowych. Trzy z nich pracowały nad przydzielonymi zadaniami w Sali BHP, natomiast pozostałe uczestniczyły w zajęciach na terenie miasta. Każdy uczeń miał możliwość pracy w jednej z grup stacjonarnych i jednej terenowej.

Grupa I.

Postawy gdańszczan wobec przynależności państwowej miasta w narracji polskiej i niemieckiej.

Moderator: prof. dr hab. Eugeniusz Cezary Król

Grupa II.

Życie codzienne Polaków w międzywojennym Gdańsku.

Moderator: dr Jan Daniluk (Uniwersytet Gdański)

 Grupa III.

Międzywojenny Gdańsk i jego mieszkańcy w obiektywie kamery filmowej

Moderator: Janusz Klemens

Grupa IV.

Rzeczpospolita wobec praw Polaków i ich instytucji w Wolnym Mieście Gdańsku. Kwerenda zespołu archiwalnego Komisariatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Gdańsku.

Moderatorzy: Janina Strehlau, Marcin Kurr (Archiwum Państwowe
w Gdańsku)

Grupa V.

Poczta Polska w Gdańsku. Trwanie i opór.

Moderator: Marek Adamkowicz
(Muzeum Poczty Polskiej
w Gdańsku)

Grupa VI.

Gra miejska. Śladami Polaków i polskich instytucji w Gdańsku.

Sławomir Rut
(gedanista, przewodnik miejski, nauczyciel)

O godzinie 13.00 wszyscy spotkali się ponownie w Sali BHP, by posilić się przygotowanymi kanapkami. Pół godziny później każdy z uczestników mógł zapoznać się
z efektami pracy zespołów podczas krótkich prezentacji. Zwieńczeniem spotkania była dyskusja ekspertów, w której wzięli udział:  prof. dr hab. Eugeniusz C. Król, dr Jan Daniluk, Marcin Kurr, Marek Adamkowicz, Janusz Klemens. Wspaniałą pamiątką jest tradycyjne wspólne zdjęcie uczestników Warsztatów. O atmosferze panującej niech zaświadczą zdjęcia!

Aktualności

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk