ZARZĄDZENIE NR 5/2018 DYREKTORA

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU

z dnia 28 lutego2018 r.

w sprawie:

ustalenia regulaminu rekrutacji kandydatów do klas pierwszych

w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Gdańsku
na rok szkolny 2018/2019

Działając na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 59), art. 203 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60), zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

Wprowadza się jako obowiązujący Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych
w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Gdańsku na rok szkolny 2018/2019

 

§ 2

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w VII Liceum Ogólnokształcącym
im. Józefa Wybickiego w Gdańsku na rok szkolny 2018/2019 stanowi  załącznik nr 1
do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk