Znani absolwenci

Jerzy Samp

historyk i pisarz, profesor dr hab. Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Pomorzoznawstwa UG, specjalista historii literatury i kultury Pomorza XIX i XX w. Członek między innymi Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz Instytutu Kaszubskiego.
Profesor Jerzy Samp jest badaczem literatury i kultury Pomorza, ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska i Kaszub, specjalistą w zakresie folkloru literackiego i cenionym znawcą mitologii bałtosłowiańskiej. Związany jest również z uniwersytetami niemieckimi (Brema, Lubeka), członkiem Komisji Folklorystycznej Komitetu Nauk o Literaturze PAN, licznych rad naukowych i kolegiów redakcyjnych.
Jest autorem kilkudziesięciu książek i opracowań. Są wśród nich m.in.: tomiki poezji, książki naukowe: "Droga na sabat", "Smętek. Studium kreacji literackich", "Z woli morza. Bałtyckie mitopeje", książki dotyczące historii Gdańska oraz liczne książki i artykuły popularyzujących wiedzę o regionie pomorskim i jego kulturze. Spod jego pióra wyszły m.in. "Bedeker Gdański", "Gdańskie dwory i pałace" czy "Legendy gdańskie. Dawne nowe i najnowsze".
Profesor Jerzy Samp jest laureatem wielu nagród m.in.: Medalu Stolema (1985 r.), Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2009 r.), nagrody kulturalnej Prezydenta Miasta Gdańska (2009 r.).

Regina Pawłowska

profesor dr hab. Uniwersytetu Gdańskiego, badacz i nauczyciel. Ukończyła w Gdańsku Oruni szkołę podstawową i VII Liceum Ogólnokształcące. Jest absolwentką filologii polskiej ówczesnego Wydziału Filologiczno-Historycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Prowadziła zajęcia dla studentów z gramatyki opisowej języka polskiego, gramatyki staro-cerkiewno-słowiańskiej, gramatyki historycznej polszczyzny, historii języka polskiego, kultury żywego słowa, metodologii badań językoznawczych, zwłaszcza historycznych i psycholingwistycznych, z językoznawstwa stosowanego w zakresie dydaktyki języka polskiego oraz rozumienia tekstów językowych.
Przez długie lata, przedmiotem badań profesor Reginy Pawłowskiej był m.in. język polski siedemnastowiecznych gdańszczan jako szczególnej społeczności regionalnej (dokumentowany w rozmówkach, poradnikach gramatycznych, słownikach). Jest autorką m.in.: "Z dziejów języka polskiego w Gdańsku. Stan wiedzy o polszczyźnie XVII wieku", "Fonetyka języka polskiego nauczanego w Gdańsku w XVII wieku".
Ponadto, zajmując się metodologią badań nad tekstem jako strukturą wyżej zorganizowaną napisała m.in.: "Bogurodzica – język poetycki w epoce św. Wojciech", "Kategorie gramatyczne czasownika w analizie tekstu staropolskiego", "Jak językoznawca czyta poezję", "Organizacja lekcji czytania tekstu literackiego".

Krzysztof Pusz

ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W okresie PRL związany był z opozycją demokratyczną, działał w podziemnej "Solidarności", m.in. po 1981 roku jako organizator spotkań Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. Od 1985 do 1989 roku pełnił funkcję sekretarza w biurze Lecha Wałęsy, a w 1989 był dyrektorem Biura Krajowego "Solidarności". W latach 1991-92 był podsekretarzem stanu w kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy, pełniąc m.in. funkcję szefa gabinetu Prezydenta RP. W latach 1998-2001 pełnił funkcję wicewojewody gdańskiego, a następnie pomorskiego.

Jarosław Zalesiński

dziennikarz, poeta, kierownik działu kultury "Polski Dziennika Bałtyckiego". W przeszłości był członkiem redakcji tygodnika "Młoda Polska", "Tygodnika Gdańskiego" i Radia Plus. Publikował w "Teatrze", "Przeglądzie Politycznym", "Życiu". Wiersze zamieszczał m.in. w "Tytule", "Toposie", "Frondzie", "Arcanach". Jako poeta ujawnił się w 1994 roku, wydając "Wiersze i zdania", za które otrzymał nagrodę wojewody gdańskiego za najlepszy debiut oraz wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Poetycką im. Kazimiery Iłłakowiczówny. Wydał "Wiersze i ślady" (1997 r.), "Wiersze i okolice" (2004 r.) oraz "Wiersze poprzednie i ostatnie" (2009 r.). Zdobył wyróżnienie w I Konkursie im. ks. Józefa Baki oraz nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki.

Jarosław Tyrański

absolwent VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (1984 r.), aktor Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Na II Ogólnopolskim Przeglądzie Spektakli Dyplomowych Szkół Teatralnych w Łodzi (1984 r.) uzyskał nagrodę za rolę Baszmaczkina w "Płaszczu". Znany m.in. z filmów: "Wierzymy w cuda" (2006 r.), "Sławny reżyser" (2005 r.), "Tygrysy Europy" (1999 r.), "Gracze" (1995 r.), "Pogranicze w ogniu" (1991 r.) oraz spektakli teatralnych: "Pasja - misterium o męce, misterium o zmartwychwstaniu", "Zbójcy", "Arkadia", "Przygoda w Warszawie", "Eryki Laura", "Jaskinia filozofów", "Maria Stuart", "Wallenstein", "Ponad śnieg bielszym się stanę".

Aleksander Gawek

aktor i reżyser filmowy absolwent VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku oraz Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni (1993 r.). Był adeptem w Teatrze Muzycznym w Gdyni (1990-93). Potem występował w teatrach: Dramatycznym w Warszawie (1994 r.) i Syrena w Warszawie (1998-2000).
Wystąpił m.in. w filmach i serialach filmowych: "Ekstradycja 2", "Marszałek Piłsudski", "Plebania", "Sprawca", "Zrozumieć kobietę", "Złoty deszcz", "Szczęśliwe rozwiązanie", "Ranczo", "Rozwód z miłości", "Zgoda po polsku", "Parandroid", "Pret a porte".
Współpracował jako reżyser (II) m.in. w filmach: "Marszałek Piłsudski", "Ranczo", "Ranczo wilkowyje", "U fryzjera", "Całkiem nowe lata miodowe", "Magda M", "Bulionerzy", "Wszyscy święci w święta polskie", "Kasia i Tomek".

Historia

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council