Znani absolwenci

Jerzy Samp

historyk i pisarz, profesor dr hab. Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Pomorzoznawstwa UG, specjalista historii literatury i kultury Pomorza XIX i XX w. Członek między innymi Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz Instytutu Kaszubskiego.
Profesor Jerzy Samp jest badaczem literatury i kultury Pomorza, ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska i Kaszub, specjalistą w zakresie folkloru literackiego i cenionym znawcą mitologii bałtosłowiańskiej. Związany jest również z uniwersytetami niemieckimi (Brema, Lubeka), członkiem Komisji Folklorystycznej Komitetu Nauk o Literaturze PAN, licznych rad naukowych i kolegiów redakcyjnych.
Jest autorem kilkudziesięciu książek i opracowań. Są wśród nich m.in.: tomiki poezji, książki naukowe: "Droga na sabat", "Smętek. Studium kreacji literackich", "Z woli morza. Bałtyckie mitopeje", książki dotyczące historii Gdańska oraz liczne książki i artykuły popularyzujących wiedzę o regionie pomorskim i jego kulturze. Spod jego pióra wyszły m.in. "Bedeker Gdański", "Gdańskie dwory i pałace" czy "Legendy gdańskie. Dawne nowe i najnowsze".
Profesor Jerzy Samp jest laureatem wielu nagród m.in.: Medalu Stolema (1985 r.), Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2009 r.), nagrody kulturalnej Prezydenta Miasta Gdańska (2009 r.).

Regina Pawłowska

profesor dr hab. Uniwersytetu Gdańskiego, badacz i nauczyciel. Ukończyła w Gdańsku Oruni szkołę podstawową i VII Liceum Ogólnokształcące. Jest absolwentką filologii polskiej ówczesnego Wydziału Filologiczno-Historycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Prowadziła zajęcia dla studentów z gramatyki opisowej języka polskiego, gramatyki staro-cerkiewno-słowiańskiej, gramatyki historycznej polszczyzny, historii języka polskiego, kultury żywego słowa, metodologii badań językoznawczych, zwłaszcza historycznych i psycholingwistycznych, z językoznawstwa stosowanego w zakresie dydaktyki języka polskiego oraz rozumienia tekstów językowych.
Przez długie lata, przedmiotem badań profesor Reginy Pawłowskiej był m.in. język polski siedemnastowiecznych gdańszczan jako szczególnej społeczności regionalnej (dokumentowany w rozmówkach, poradnikach gramatycznych, słownikach). Jest autorką m.in.: "Z dziejów języka polskiego w Gdańsku. Stan wiedzy o polszczyźnie XVII wieku", "Fonetyka języka polskiego nauczanego w Gdańsku w XVII wieku".
Ponadto, zajmując się metodologią badań nad tekstem jako strukturą wyżej zorganizowaną napisała m.in.: "Bogurodzica – język poetycki w epoce św. Wojciech", "Kategorie gramatyczne czasownika w analizie tekstu staropolskiego", "Jak językoznawca czyta poezję", "Organizacja lekcji czytania tekstu literackiego".

Krzysztof Pusz

ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W okresie PRL związany był z opozycją demokratyczną, działał w podziemnej "Solidarności", m.in. po 1981 roku jako organizator spotkań Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. Od 1985 do 1989 roku pełnił funkcję sekretarza w biurze Lecha Wałęsy, a w 1989 był dyrektorem Biura Krajowego "Solidarności". W latach 1991-92 był podsekretarzem stanu w kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy, pełniąc m.in. funkcję szefa gabinetu Prezydenta RP. W latach 1998-2001 pełnił funkcję wicewojewody gdańskiego, a następnie pomorskiego.

Jarosław Zalesiński

dziennikarz, poeta, kierownik działu kultury "Polski Dziennika Bałtyckiego". W przeszłości był członkiem redakcji tygodnika "Młoda Polska", "Tygodnika Gdańskiego" i Radia Plus. Publikował w "Teatrze", "Przeglądzie Politycznym", "Życiu". Wiersze zamieszczał m.in. w "Tytule", "Toposie", "Frondzie", "Arcanach". Jako poeta ujawnił się w 1994 roku, wydając "Wiersze i zdania", za które otrzymał nagrodę wojewody gdańskiego za najlepszy debiut oraz wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Poetycką im. Kazimiery Iłłakowiczówny. Wydał "Wiersze i ślady" (1997 r.), "Wiersze i okolice" (2004 r.) oraz "Wiersze poprzednie i ostatnie" (2009 r.). Zdobył wyróżnienie w I Konkursie im. ks. Józefa Baki oraz nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki.

Jarosław Tyrański

absolwent VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (1984 r.), aktor Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Na II Ogólnopolskim Przeglądzie Spektakli Dyplomowych Szkół Teatralnych w Łodzi (1984 r.) uzyskał nagrodę za rolę Baszmaczkina w "Płaszczu". Znany m.in. z filmów: "Wierzymy w cuda" (2006 r.), "Sławny reżyser" (2005 r.), "Tygrysy Europy" (1999 r.), "Gracze" (1995 r.), "Pogranicze w ogniu" (1991 r.) oraz spektakli teatralnych: "Pasja - misterium o męce, misterium o zmartwychwstaniu", "Zbójcy", "Arkadia", "Przygoda w Warszawie", "Eryki Laura", "Jaskinia filozofów", "Maria Stuart", "Wallenstein", "Ponad śnieg bielszym się stanę".

Aleksander Gawek

aktor i reżyser filmowy absolwent VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku oraz Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni (1993 r.). Był adeptem w Teatrze Muzycznym w Gdyni (1990-93). Potem występował w teatrach: Dramatycznym w Warszawie (1994 r.) i Syrena w Warszawie (1998-2000).
Wystąpił m.in. w filmach i serialach filmowych: "Ekstradycja 2", "Marszałek Piłsudski", "Plebania", "Sprawca", "Zrozumieć kobietę", "Złoty deszcz", "Szczęśliwe rozwiązanie", "Ranczo", "Rozwód z miłości", "Zgoda po polsku", "Parandroid", "Pret a porte".
Współpracował jako reżyser (II) m.in. w filmach: "Marszałek Piłsudski", "Ranczo", "Ranczo wilkowyje", "U fryzjera", "Całkiem nowe lata miodowe", "Magda M", "Bulionerzy", "Wszyscy święci w święta polskie", "Kasia i Tomek".

Historia

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk